Miet De Schepper

Over Miet De Schepper

WIE?

Erkend klinisch psychologe - erkenningsnummer COMPSY: 792113230 - visumnummer: 319898

Gecertificeerd coach (inspirerend coachen, coachen van groepen en teams, coachen van persoons- en zijnsvragen, stress- en burn-outcoaching, loopbaancoaching)

Meer dan 15 jaar ervaring in het onderwijs, enkele jaren ervaring in de zorgcontext

Empathisch en betrokken

Gedreven, geëngageerd en gemotiveerd

Open-minded en toekomstgericht

Zelfstandig ondernemer

VISIE

In mijn opleiding tot coach heb ik me toegelegd op het GRROW-model van Jef Clement, dat uitgaat van het principe van inspirerend coachen. Doel is jou als coachee uit te dagen, te inspireren, aan het denken te zetten en aan te zetten tot leren. We doorlopen een traject van het bepalen van het doel waar je naartoe wil, de aanpak om daar te geraken en we bespreken de mate waarin jij het uiteindelijk ziet zitten om de besproken stappen te zetten. In ieder deel van het traject wordt jou gevraagd om engagement op te nemen en mee in je veranderingsproces te stappen. Je kan uiteindelijk enkel iets veranderen als je zelf aan de slag kan en wil gaan.

Aanvullend volgde ik een opleiding tot burn-out coach bij Luc Swinnen (2016) en Annita Rogier (2020-2021) en loopbaancoach bij Annita Rogier (2021).

Als klinisch psychologe heb ik als achtergrond relatie- en gezinstherapie. Dit betekent dat ik ervan overtuigd ben dat je nooit iets doet los van het ‘systeem’ waarin je functioneert. Je eigen mogelijkheden, maar ook de mate waarin je omgeving je hierin kan helpen en mee inspiratiebron voor je kan zijn, spelen een belangrijke rol. Anderzijds geloof ik wel in ieders kunnen om te bereiken wat je wil bereiken, zelfs al werkt je systeem niet mee. Het maakt het er niet makkelijker op, maar waar een oprechte wil is…

Aanvullend op deze opleiding tot klinisch psycholoog ben ik in 2021 begonnen met een therapie-opleiding (Educatieve Academie).