Miet De Schepper

ELP/GPZ

Als geconventioneerd eerstelijnspsycholoog en psycholoog voor de gespecialiseerde zorg kan ik therapiesessies aanbieden aan een lager tarief. Dit betekent dat de sessies die ik aanbied, evenwaardig zijn aan de sessies van een niet-geconventioneerde psycholoog, alleen heb ik toestemming vanuit het RIZIV om daar een lager tarief voor aan te rekenen aan de cliënt. Het RIZIV komt tussen voor een groot deel van het bedrag dat mag aangerekend worden.

Er zijn aan de sessies aan een lager tarief in mijn praktijk enkele voorwaarden verbonden:

  • Je bent een volwassene.
  • Je bent in orde met de ziekteverzekering.
  • Je komt in aanmerking voor eerstelijnspsychologische zorg: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer je een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op je psychisch welbevinden.
  • Of je komt in aanmerking voor gespecialiseerde psychologische zorg, die gericht is op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

Werkwijze ELP (eerstelijnspsycholoog)/GPZ (Gespecialiseerde Psychologische Zorg)

Als je je aanmeldt voor ELP/GPZ, dan krijg je een eerste gratis gesprek, waarbij we een aantal standaardvragen bekijken. Met welke klachten kom je tot bij mij? Welke hulpvragen heb je? Wie ben je en waar ben je naar op zoek? ...

Als blijkt dat je in aanmerking komt voor ELP, dan kan ik met jou aan de slag gaan voor in totaal 8 sessies aan het verlaagde tarief van 11 euro of 4 euro (bij verhoogde tegemoetkoming). Als blijkt dat je in aanmerking komt voor GPZ, kan kunnen we aan de slag gaan voor in totaal 20 sessies aan hetzelfde tarief. Het eerste gesprek wordt mee in het totaal aantal sessies gerekend (8 of 20u).

Het berekende aantal sessies (8 of 20u) geldt per periode van 12 maanden.

Kostprijs ELP (eerstelijnspsycholoog)/GPZ (Gespecialiseerde Psychologische Zorg)

Afhankelijk van je situatie betaal je 11 euro of 4 euro (verhoogde tegemoetkoming) per 7 of 19 uren therapie. Het eerste gesprek van 1u is gratis.